!שנה טובה, לקוחות, עמיתים ושותפים יהודים יקרים

Felice Anno Nuovo, cari clienti ebrei, colleghi e partner!

С Новым годом, дорогие еврейские клиенты, коллеги и партнёры!

shana-tova

Share