כמה תמונות ממוזיאון מלחמת העולם השני ובקייב הגן בוטני שנעשו ביולי 2014.

Share